Tekoäly parantamaan asiakas­kokemusta ja lisäämään sisäistä tehokkuutta

Teknologia­maailmassa vuosi 2023 tullaan toden­­näköisesti muistamaan laajoihin kieli­­malleihin perustuvien generatiivisten teko­­äly­­ratkaisuiden (tunnetuimpana OpenAI:n ChatGPT) läpi­­murto­­vuotena. Nämä uudet teko­äly­ratkaisut julkaistiin nopeasti yksityis­henkilöiden sekä yritysten lähes avoimeen käyttöön ja ne ovat erikoistuneet luomaan uutta sisältöä, kuten tekstiä, kuvia tai ääntä, annettujen syötteiden tai ehtojen perusteella. Kaiken lisäksi nämä uudet kieli­mallit tuntuvat hallitsevan myös suomen kielen koukeroita sija­päätteineen ja muine erikoisuuksineen.

Hanselissa olemme hyödyntäneet erilaisia teko­äly­ratkaisuita varsin rohkeasti jo useamman vuoden ajan erityisesti analytiikka­tarkoituksiin. Nyt halusimme tarjota uudet kyvykkyydet kaikkien työn­tekijöidemme käyttöön, mutta samalla huolehtia yritys­salaisuuksien ja luottamuksellisen tiedon suojaamisesta. Laadimmekin nopeasti Hanselin sisäiset parhaat käytännöt uusien teko­äly­ratkaisuiden käyttämiseen, jotka rohkaisevat hyödyntämään uusia ominaisuuksia, mutta myös opastavat generatiivisten teko­äly­ratkaisuiden turvallisessa käytössä.

Kehityshankkeissa tavoitteena parempi palvelu­kokemus

Yleisten teko­äly­avustajien lisäksi lähdimme kartoittamaan keihään­kärki­hankkeita generatiivisen teko­älyn mahdollisuuksien kohdistamisesta tiettyihin liike­toimintamme ongelmakohtiin. Näistä kohdennetuista ratkaisuista hankinta­toimen kehittämis­yksikkö käynnisti ensimmäiset kokeilut tarjous­pyyntö­aineistojen analysointiin sekä DPS-osallistumis­hakemusten käsittelyyn. Lisäksi rakensimme valtio­varain­ministeriön julkaisemaan Hankintojen käsikirjaan pohjautuvan teko­äly­avustajan, jolle pystyy esittämään kysymyksiä käsi­kirjan sisältöön liittyen.

”Yleisten teko­äly­avustajien lisäksi lähdimme kartoittamaan keihään­kärki­hankkeita.”

Generatiivisen teko­älyn läpi­murto­vuodesta onkin hyvä kääntää katseet jo vuoteen 2024, sillä sen aikana näiden uusien kyvykkyysien tulisi toden teolla lunastaa lupauksensa toiminnan tehostamisesta ja asiakas­kokemuksen parantamisesta. Edellä mainittujen käyttö­kohteiden rinnalla olemme käynnistämässä hankkeita ainakin kohdennetusta teko­äly­avustajasta asiakas­palvelumme tehostamiseen. Siinä teko­älyltä odotetaan jo varsin merkittävää tuottavuus­loikkaa olemassa olevan asiakas­palvelumme tukena ja ”parhaana kaverina”.

Lisäksi on hyvä muistaa, että jo nyt teko­älyn ja niin sanotun perinteisen digitalisaation rajat usein hämärtyvät. Vuoden 2023 aikana olemme jatkaneet panostuksiamme palveluidemme, asioinnin ja toimintamme digitalisointiin, raja­pintojen hyödyntämiseen sekä prosessien automatisointiin. Hansel.fi:ssä ja sen alta löytyvissä kisa-apureissa on kiinnitetty erityisesti huomiota palvelu­kokemukseen, ja sisäisesti hyödynnämme raja­pintoja tehokkaammin esimerkiksi sopimus­toimittajiemme talous­tietojen automaattisessa valvonnassa. Hilmassa (hankintailmoitukset.fi) toteutettiin massiivinen, Euroopan komissiosta lähtöisin oleva hankinta­ilmoittamisen mullistanut eForms-uudistus sekä muun muassa kehitettiin raja­pintoja tarjoajien viran­omais­tietojen (velvoitteiden­hoito­selvitys, VHS) automaattista tarkastamista varten.*

*Kyllä, myös tämän tekstin kirjoittamisessa apuna käytettiin teko­äly­avustajaa.

 

HR-järjestelmä uusittiin

Hanselin yhteistyö Azets Insightin kanssa jatkui tiiviinä vuonna 2023, kun päätimme ottaa käyttöön vuoden 2022 talous­järjestelmä­kokonaisuuden kilpailutuksessa mukana olleet optiot HR-järjestelmästä ja palkan­laskennasta. Projekti käynnistyi keväällä 2023 ja valmistui marras­kuun alussa. Ajallisesti lyhyen toteutuksen mahdollisti se, että tausta­järjestelmänä säilyi jo aikaisemmin käytössä ollut Mepco. Hanke oli silti vaativa, koska aikaisempaan verrattuna päätimme lisätä automatiikkaa ja rakentaa uusia integraatioita.

Projekti käynnistyi toden teolla kesälomien jälkeen, jolloin pohdimme aktiivisesti prosessi­parannuksia ja kävimme vuoro­puhelua eri tahojen kanssa. Digi­tiimiläiset ahkeroivat integraatioiden parissa ja HR-tiimi vastasi muusta käytännön työstä yhteis­työssä azetsilaisten kanssa. Jännitystäkin oli ilmassa, kun ensimmäinen palkan­maksu toteutettiin ”uutta putkea” pitkin marras­kuussa. Varo­toimena maksu­päivä oli siirretty päivää aikaisemmaksi, mutta kaikki sujui kuitenkin hyvin.

Käyttöönoton jälkeen teemme vielä jonkin verran lisää kehitys­toimen­piteitä, koska halusimme porrastaa osan uudistuksista. Tilin­päätöksen yhteydessä pääsemme myös ottamaan ensimmäistä kertaa HR-raportit uudesta järjestelmästä, kun laskemme perinteiset henkilöstö­tilastot.

Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Analytiikan tulevaisuuden näkymät

Julkisten hankintojen digitalisaatio on Suomessa pitkällä, ja dataa hankintoihin liittyen syntyy enemmän kuin ehditään hyödyntää.

Lue juttu

Entistä parempaa perehdytystä

Hanselin perehdytyksen tavoitteena on, että jokainen saa tasapuolisen ja kattavan perehdytyksen työsuhteen alkaessa.

Lue juttu

Saimme sidos­ryhmiltämme yhä parempaa palautetta

Asiakas- ja toimittaja­tyytyväisyyttä mitataan Hanselissa säännöllisesti.

Lue juttu