Analytiikan tulevaisuuden näkymät

Julkisten hankintojen digitalisaatio on Suomessa pitkällä, ja dataa hankintoihin liittyen syntyy enemmän kuin ehditään hyödyntää. Hanselin tavoitteena on olla julkisten hankintojen data-analytiikan edellä­kävijä, ja kehitys tällä saralla on ollut viime vuosina huimaa.

Vuodelta 2023 päällimmäisinä jäivät analytiikan osalta mieleen tarve panostaa data­infraan, laajoihin kieli­malleihin perustuvien chat­bottien käyttö koodauksen sparrailu­kumppanina, Hanselin asiakkaiden aloitteet osto­lasku­datan avaamiseksi sekä tarve panostaa niin sisäisessä kuin ulkoisessa analytiikassa vahvalla tasolla tehtävään Business Intelligence (BI) -⁠analytiikkaan.

Edistyneemmän analytiikan, kuten mallintamisen, ennusteiden ja kone­oppimis­mallien käytön edellytyksenä on se, että datan perusta on kunnossa. Tämä tarkoittaa sitä, että data on ajan­tasaista, luotettavaa ja virheetöntä, ja että se kerätään automaattisesti lähde­järjestelmistä. Usein esitetyn nyrkki­säännön mukaan analyytikon työajasta 80 prosenttia menee datan siivoamiseen ja parsimiseen ja 20 prosenttia jää itse analyysille. Tämä vastaa hyvin todellisuutta – ainakin välillä. Vuonna 2023 Hanselissa aloitettiin laaja data-analytiikan infra­struktuuriin liittyvä uudistus­projekti, ja vastaavia projekteja tuntuu olevan nyt monessakin organisaatiossa käynnissä. Uusi ammatti­nimike data­insinööri on noussut työ­ilmoitus­palstoille, ja nämä osaajat ovat tällä hetkellä kultaakin arvokkaampia monille yrityksille.

Hankintatiedon käsittely kehittyy

Vuonna 2023 laajasti hypeä ja hybristä ympärilleen keränneet, laajoihin kieli­malleihin perustuvat chat­botit, tunnetuimpana OpenAI:n ChatGPT, näkyivät myös Hanselin analytiikka­tiimin arjessa. Toistaiseksi malleista ei ole vielä itsenäisiksi analyytikoiksi, mutta erilaisten teknisten ja matemaattisten datan mallintamiseen ja koodaamiseen liittyvien ongelmien ratkaiseminen kielimallien kanssa sparraillen sujuu hyvin. Tämä vaatii toki käyttäjältä asian­tuntemusta, sillä kieli­mallit saattavat keksiä oikean­kuuloisia, mutta silti vääriä vastauksia, ja toisaalta tarkkuutta sen suhteen, ettei syötä (avoimille) kieli­malleille luottamuksellista tietoa. Oikein käytettyinä malleilla on mahdollista nostaa data-analyytikon työtehoa huomattavasti.

”Hanselissa aloitettiin laaja data-analytiikan infra­struktuuriin liittyvä uudistus­projekti.”

Vuonna 2023 Hanselin yllä­pitämään Tutkihankintoja.fi-portaaliin tuli mukaan kaksi kokonaan uutta organisaatiota, Tampereen yli­opisto sekä Järvenpään kaupunki. Osto­lasku­datan avaaminen avoimeksi dataksi on myös yhtenä tavoitteena uudessa hallitus­ohjelmassa, joten näitä avauksia nähtäneen lähi­tulevaisuudessa lisää. Tulevina vuosina varmasti myös tarkastellaan Tutkihankintoja.fi-palvelun suhdetta hallitus­ohjelmassa mainittuun keskitettyyn, kansalliseen hankintojen tieto­varantoon. Pidemmän aika­välin visiona Suomessa tulisi ehdottomasti olla Yhdys­valtain keskus­hallinnon avointa hankinta­portaalia vastaava kokonaisuus. Hansel kannattaa avoimuuden ja jäljitettävyyden lisäämistä julkisissa hankinnoissa.

Kaiken teko­äly­hybriksen keskellä on hyvä huomata, että isoin lisä­arvo Hanselin liike­toiminnalle ja asiakkaillemme syntyy perinteisestä kuvailevasta analytiikasta. Niinpä BI-analytiikan toteuttaminen hyvin on ja pysyy myös Hanselin analyysi­palveluiden ydin- ja leipä­lajina. Ennusteita ja mallintamista käytetään, kun niille on konkreettisia käyttö­kohteita, mutta hyvin toteutetut kuvaajat ja taulukot hankinta­datasta vastaavat usein parhaiten analytiikka­tarpeisiin.

Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Tekoäly parantamaan asiakas­kokemusta ja lisäämään sisäistä tehokkuutta

Teknologia­maailmassa vuosi 2023 tullaan toden­­näköisesti muistamaan laajoihin kieli­­malleihin perustuvien generatiivisten teko­­äly­­ratkaisuiden läpi­­murto­­vuotena.

Lue juttu

Kasvustrategia

Kasvustrategia 2023–2026:n ensimmäinen vuosi saatiin päätökseen.

Lue juttu

Yhteis­hankintojen päästöt laskettiin

Hanselin yhteis­hankintojen kautta hankittiin vuonna 2023 noin 1,6 miljardin euron edestä tavaroita ja palveluita.

Lue juttu