Entistä parempaa perehdytystä

Hanselin perehdytyksen tavoitteena on, että jokainen saa tasa­puolisen ja kattavan perehdytyksen työ­suhteen alkaessa. Laadukkaalla perehdytyksellä varmistamme, että työn­tekijä on alusta alkaen osa työ­yhteisöä ja pääsee nopeasti ja tehokkaasti työhönsä käsiksi. Hyvällä perehdytyksellä edistämme myös työ­turvallisuutta ja työ­hyvin­vointia.

Hansel haluaa varmistaa, että uudet työn­tekijät on perehdytetty työhön ja työ­ympäristöön kunnolla. Uuden työn­tekijän perehdytyksestä vastaa Hanselissa esi­henkilö, mutta esi­henkilön ei tarvitse kaikkia asioita perehdyttää tietenkään itse, vaan perehdytyksen tueksi Hanselilla on käytössä tuki­materiaalia, jota uusittiin ja rakennettiin vuoden 2023 aikana. Välineitä perehdytyksen tueksi ovat muun muassa perehdytys­kortti, verkko­perehdytys­kurssi sekä koko talon yhteinen perehdyttämis­ohjelma.

”Hansel haluaa varmistaa, että uudet työn­tekijät on perehdytetty työhön ja työ­ympäristöön kunnolla.”

Verkko­perehdytyksellä liikkeelle

Saimme loppu­vuodesta ensimmäisen verkko­kurssimme valmiiksi, ja se on kerännyt hienon vastaanoton niin uusien kuin vanhempien työn­tekijöiden joukossa. Verkko­perehdytys­kurssin avulla perehdytys­prosessiin on saatu joustavuutta, kun osa perehdytyksestä käydään läpi itsenäisesti. Lisäksi esi­henkilön aikaa säästyy, kun samoja asioita ei tarvitse käydä jokaisen uuden työn­tekijän kanssa erikseen läpi. Verkko­perehdytyksen avulla voimme myös varmistua siitä, että uudet hanselilaiset saavat tasa­laatuiset tiedot ja taidot aloittaessaan työssä. Noin 20 minuutin pituisella verkko­kurssilla työntekijä tutustuu seuraaviin osa-alueisiin omassa tahdissaan:

  1. Hansel yrityksenä
  2. Vastuullisuus
  3. Yleiset työ­suhde­asiat
  4. Hyvinvoiva henkilöstö
  5. Viestintä ja sosiaalinen media

Verkkoperehdytyksen lisäksi olemme uudistaneet koko talon perehdytys­ohjelmaamme vastaamaan nykyisiä tarpeitamme. Työn­tekijä­määrä kasvaa ja hybridi­työ­mallin myötä työn­tekijöitä tulee laajasti ympäri Suomen, joten perehdytys­ohjelmaa tiivistetään kahden päivän mittaiseksi.

Perehdytyspäivillä uusi työntekijä pääsee keskustelemaan eri yksiköiden edustajien kanssa ja tutustumaan lisäksi uusiin kollegoihin. Kulttuuriin ja hanselilaisuuteen perehdyttämiseen panostamisen uskotaan näkyvän organisaatio­kulttuurin sekä työn merkityksen kokemisen vahvistumisena sekä vuoro­vaikutuksen paranemisena.

Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Vaihtelu virkistää töissäkin

Hybridi­työ on vakiinnuttanut asemansa muutaman viime vuoden aikana ja se tarjoaa terve­tullutta vaihtelua arkeen.

Lue juttu

Työkierto tarjoaa mahdollisuuden laajentaa näkö­kulmaa

Kehityspäällikkö Maria Röykkä sai helmikuussa 2022 tilaisuuden hypätä Hankinta-Suomen ohjelmapäällikön saappaisiin.

Lue juttu

Hansel – julkis­hallinnon yhteis­hankinta­yksikkö

Hansel on voittoa tavoittelematon osake­yhtiö, jonka tavoitteena on lisätä julkis­hallintoon tuottavuutta vaikuttavilla hankinnoilla.

Lue juttu