KEINO-akatemioissa keskityttiin hankintaosaamisen kehittämiseen

KEINOn hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehitys­ohjelma, eli KEINO-akatemia, oli tänä vuonna suunnattu hyvin­vointi­alueille. Touko­kuusta marras­kuuhun käydyn akatemian suoritti kymmenen hyvin­vointi­aluetta eri puolilta Suomea.

Hansel vastasi KEINO-akatemian toteutuksesta ja akatemian vetäjänä toimi kehitys­päällikkö Riikka Juuma. Lisäksi koko hankinta­toimen kehittämis­palveluiden henkilöstö oli mukana toteutuksessa. Hyvin­vointi­alueet aloittivat toimintansa vasta vuoden 2023 alussa, joten akatemian alkaessa ne olivat vielä hyvin uusia organisaatioita. Akatemiassa haluttiinkin ennen kaikkea muodostaa verkostoja ja saada mahdollisuuksia vertais­oppimiseen, ja sen aikana syntyi uusia yhteis­työ­ideoita ja sovittiin kokemusten jakamisesta myös jatkossa. Osallistujat kiittelivät mahdollisuutta saada sparrausta ja tukea juuri tässä vaiheessa, kun moni palikka on vielä ilmassa ja hyvin­vointi­alueille kohdistuu paljon paineita.

Akatemia koostui kolmesta sprintti­jaksosta, joiden teemat olivat

  • strateginen johtaminen
  • analyysit ja tiedolla johtaminen
  • vaikuttavuus.

Oppiminen tapahtui verkko-opiskelu­alustalla ja jokaisen sprintin päätteeksi järjestetyssä yhteis­tapaamisessa. Lisäksi jokaisella osallistuja­organisaatiolla oli KEINOn tarjoama kummi, jonka kanssa pääsi keskustelemaan organisaation omista kehitys­haasteista. Yhdistävänä tekijänä osallistujilla oli tarve kehittää hankintojen johtamisen prosesseja ja hankintojen strategisia linjauksia. Hyvin­vointi­alueilta saadun palautteen perusteella näihin tarpeisiin pystyttiin vastaamaan hyvin.

”Osallistujat kiittelivät mahdollisuutta saada sparrausta ja tukea.”

Viimeisessä sprintti­tapaamisessa akatemian osallistujat pääsivät testaamaan vaikuttavuus­opasta, jossa vaikuttavuutta käsitellään kuudesta eri näkö­kulmasta. Osallistujat arvioivat oppaan avulla ikä­ihmisten palvelu­asumisen hankintaa learning cafe -⁠menetelmällä, ja loppu­tuloksena syntyi yhteinen näkemys mahdollisimman vaikuttavasta hankinnasta.

KEINO-akatemian lisäksi Hanselin kehitys­päälliköt osallistuivat syksyllä käynnistyneiden kierto­talous­hankintojen johtamisen ja vähä­hiilisten hankintojen johtamisen teema-akatemioiden suunnitteluun ja toimivat osallistuvien organisaatioiden sparraajina erityisesti hankintojen johtamisen ja analysoinnin osalta. Kumpikin teema-akatemia jatkui helmikuuhun 2024.

Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Aktiivista kansainvälistä vastuullisuus­yhteistyötä

Pohjoismainen hankinta­yksiköiden vastuullisuus­yhteis­työ on jälleen voimissaan korona­epidemian aiheuttaman pienen notkahduksen jälkeen.

Lue juttu

Työkierto tarjoaa mahdollisuuden laajentaa näkö­kulmaa

Kehityspäällikkö Maria Röykkä sai helmikuussa 2022 tilaisuuden hypätä Hankinta-Suomen ohjelmapäällikön saappaisiin.

Lue juttu

Hankintakeino.fi: Julkisten hankintojen vaikutusten­arvioinnin opas

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen vaikutustenarvioinnin oppaasta selviää, millaisia vaikutuksia julkisilla hankinnoilla on ja miten niitä voidaan arvioida ja mitata.

Lue juttu Linkki avautuu uuteen ikkunaan