Aktiivista kansainvälistä vastuullisuus­yhteistyötä

Pohjoismainen vastuullisuus­­yhteis­­työ on jälleen voimissaan korona­­epidemian aiheuttaman pienen notkahduksen jälkeen, ja vuonna 2023 julkisten hankintojen sosiaalisen vastuun verkosto tapasi kahdesti: maalis­­kuussa Kööpen­haminassa ja syys­­kuussa Helsingissä.

Kööpenhaminan kokouksessa käytiin läpi sosiaaliseen vastuuseen liittyviä sopimus­ehtoja ja vaihdettiin kokemuksia auditoinneista. Kokous oli päivän pituinen, eikä aika tuntunut riittävän, joten Helsingin kokous päätettiin pitää puoli­toista­päiväisenä ja auditointi­asialle varattiin reilusti aikaa. Mielen­kiintoista oli vertailla auditointien juridisia haasteita ja kuluja eri maissa.

Helsingin kokouksen pää­puhujaksi oli kutsuttu YK:n yhteydessä toimivan Euroopan rikosten­torjunta- ja valvonta­instituutti Heunin johtaja OTT Natalia Ollus. Esityksen aiheena oli erityisesti työ­peräinen hyväksi­käyttö ja riskien­hallinta hankinta­ketjuissa, ja aihe herätti paljon keskustelua. Verkoston seuraava kokous pidetään kesä­kuussa 2024 Oslossa. Yhteis­pohjois­maisten tapaamisten lisäksi teimme vastuullisuus­yhteisyötä myös suoraan ruotsalaisen kunta­puolen yhteis­hankinta­yksikön Addan kanssa.

Best ReMap -hankkeessa luonnosteltiin elintarvikehankinnan kriteerit

Hansel oli mukana eurooppalaisessa Best ReMap -⁠hankkeessa vuosina 2022 ja 2023. Kyseessä oli Joint Action Food Procurement in Public Institutions -⁠kokonaisuuden työ­paketti, jossa keskusteltiin julkisista elin­tarvike­hankinnoista. Hankkeen aikana tunnistettiin erot ja yhtäläisyydet kansallisen ja EU-tason lain­säädännössä sekä vertailtiin toiminta­tapoja ja kokemuksia. Tavoitteena oli kehittää työkaluja julkiseen elin­tarvike­hankintaan ja hankkeen aikana testattiin muun muassa erilaisia hankintaa tukevia työ­kaluja.

Best ReMap -⁠hankkeessa asetettiin eurooppa­tasoiset tavoitteet ja aloitettiin tie­kartan laatiminen. Jatkossa julkisen elin­tarvike­hankinnan lain­säädäntö kehittyy siten, että muodostetaan pakolliset julkisen elin­tarvike­hankinnan kriteerit.

Hankkeen jälkeen julkisten elin­tarvike­hankkijoiden eurooppalainen verkosto kokoontuu kuukausittain etä­yhteyksien välityksellä. Eri maissa elin­tarvikkeiden hankkijoita puhuttavat muun muassa hinnoittelu­ratkaisut, ravitsemus­vaatimukset ja vastuullisuuden huomioon­ottaminen. Verkosto jatkaa hankkeen­aikaista kokemusten jakamista ja toisilta oppimista, ja mukana on myös komission edustaja, joka tuo verkostolle tietoa EU:sta.

Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Vastuullisuuden johtaminen

”Vastuullisuus on valttimme” on yksi kasvu­­strategiamme pää­­teemoista ja on ollut sitä jo pitkään myös edeltävissä strategioissa.

Lue juttu

Julkisten hankintojen oppeja Euroopasta

Juristi Jussi Ratsula ja kilpailuttamiskonsultti Satu Salminen valmistuivat Public Procurement Excellence 2022 -⁠ohjelmasta.

Lue juttu

Bestremap.eu: Best ReMap -⁠hankkeen loppuraportti

Lue juttu Linkki avautuu uuteen ikkunaan