Työkierto tarjoaa mahdollisuuden laajentaa näkö­kulmaa

Kehityspäällikkö Maria Röykkä sai helmi­kuussa 2022 tilaisuuden hypätä Hankinta-Suomen ohjelma­päällikön saappaisiin, ja tuossa tehtävässä valtio­varain­ministeriössä vierähti myös koko vuosi 2023. Työ­kierto tarjosi Marialle kokemusta uudenlaisesta, erittäin laajasta työnkuvasta – muun muassa verkostojen ja projektien vetämisestä.

Ohjelmapäällikkönä Maria työskenteli Hankinta-Suomen ydin­tiimissä, joka suunnitteli ohjelman toteutusta niin, että hallitus­ohjelman ja kansallisen hankinta­strategian tavoitteet saavutettaisiin. Kohti määrän­päätä kuljettiin toteuttamalla lukuisia toimen­piteitä onnistuneesti.

Marian vastuulla oli hankintojen strategiseen johtamiseen ja hankinta­osaamisen kehittämiseen liittyviä hankkeita. Hän muun muassa vastasi Vaikuttavat hankinnat- ja hankinta­tutkijat-verkostoista ja oli mukana perustamassa hyvin­vointi­alueiden hankinnoista vastaavien verkostoa. Vaki­työssään Maria tekee hankinta­toimen kehittämis­projekteja yksittäisten hankinta­yksiköiden kanssa. Tästä ohjelma­työ ja teema­ryhmien pyörittäminen poikkesi paljon.

”Asiakas­ymmärrykseni syventyi kahden vuoden aikana merkittävästi.”

”Koen, että asiakas­ymmärrykseni syventyi kahden vuoden aikana merkittävästi, kun sain keskustella ja sparrata jatkuvasti niin erilaisten hankinta­yksiköiden kanssa”, Maria kertoo ilahtuneena.

Maria pääsi Hankinta-Suomi-vuosinaan tapaamaan myös tulevaisuuden tekijöitä Studia-messuilla, ja hän oli mukana laatimassa hankinta­töiden markkinointi­materiaaleja.

Uusia ulottuvuuksia omaan työhön

Hankinta-Suomessa työ­päiviin sisältyi paljon kokouksia ja erilaisia tilaisuuksia. Maria tapasi hankinta­yksiköiden lisäksi myös julkisiin hankintoihin tarjouksia tekevien yritysten edustajia sekä hankintojen tutkijoita. Hän piti erittäin antoisana sitä, että pääsi laajentamaan näkö­kantojaan hankinta­toimeen, vaikka hänellä siitä jo noin vuosi­kymmenen kokemus onkin.

Marian roolina oli tuoda Hankinta-Suomen ydin­tiimiin Hanselista käytännön hankinta­kokemusta. Oman osaamisensa hän kokee työ­kierrossa kehittyneen erityisesti projektien ja hankkeiden sekä hankintojen strategisen johtamisen osalta.

”Pääsin näkemään tosi läheltä sen, kuinka monet hankinta­yksiköt painiskelevat loppu­peleissä ihan samojen kysymysten kanssa. Organisaatio­rajat ylittävä yhteis­työ ja vuoro­puhelu siis todella kannattaa, jotta parhaat ratkaisut ja käytännöt saadaan jakoon”, Maria kannustaa.

Maria summaa, että työ­kierto tarjosi kiinnostavan mahdollisuuden tehdä hetken aikaa aivan erilaista työn­kuvaa, avartaa omia katsanto­kantoja sekä syventää ymmärrystä toiminta­ympäristöstä. Hän suosittelee kokemusta lämpimästi kaikille, joille siihen tarjoutuu tilaisuus. Jatkossa Marian uusista oivalluksista ja kehittämis­innosta pääsevät nauttimaan Hanselin hankinta­toimen kehittämis­palveluiden asiakkaat.

 

Hankinta-Suomi

Hankinta-Suomi on valtio­varain­ministeriön ja Suomen Kunta­liiton yhteinen toimen­pide­ohjelma, jonka tavoitteena on edistää julkisen talouden kestävyyttä ja julkisten hankintojen yhteis­kunnallista vaikuttavuutta. Hankinta-Suomi kokoaa julkisten hankintojen tekemistä ja kehittämistä yhden sateen­varjon alle.

Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Työn ohessa opiskelu tuo uusia näkö­kulmia

Hansel on asiantuntijaorganisaatio, ja suurin voimavaramme on osaava henkilöstö.

Lue juttu

Vaihtelu virkistää töissäkin

Hybridi­työ on vakiinnuttanut asemansa muutaman viime vuoden aikana ja se tarjoaa terve­tullutta vaihtelua arkeen.

Lue juttu

Tulos­palkkiolla kannustetaan henkilöstöä

Hanselin palveluksessa olevia toimi­henkilöitä koskeva työ­ehto­sopimus 1.4.2023–31.3.2025 alle­kirjoitettiin Hanselin ja Ylemmät toimi­henkilöt YTN:n välillä.

Lue juttu