Kasvustrategia

Kasvustrategia 2023–2026:n ensimmäinen vuosi saatiin päätökseen. Nimi oli enne ja kasvu kovaa. Kun koko strategia­kauden tavoitteeksi asetettiin puolen miljardin euron kasvu yhteis­hankinnoissa, voidaan ensimmäisen vuoden jälkeen todeta, että siitä saavutettiin jo 53 prosenttia eli 270 miljoonaa euroa.

Tarina etenee kuten pitääkin: ensin toteutettiin integraatio­strategia ja luotiin puitteet tulevalle kasvulle valmistelemalla sopimuksia Suomen koko julkis­hallinnolle. Kasvun myötä täyttyi myös toinen tavoite ja Hanselin tulos kääntyi positiiviseksi. Tavoitteenamme ei edelleenkään ole tehdä voittoa, joten tulopuolta pienennetään alentamalla palvelu­maksuja, mikä taas alentaa asiakkaiden maksamia tuotteiden ja palvelujen hintoja. Mutkan kautta hyöty menee veronmaksajille. Osa tuloksesta investoidaan yhtiöön eri kehitysprojektien kautta, jotta hankintojen tekemisestä saadaan entistäkin sujuvampaa asiakkaille.

Suomen uusi hallitus­ohjelma 2023–2027 perään­kuuluttaa voimakkaita säästö­toimen­piteitä maahamme, ja yhteis­hankinnat nähdään näissä talkoissa tärkeänä työ­välineenä. Hanselin omistajat nostivat tavoite­tasoa ja pyysivät yhtiöltä syksyllä 2023 uusia skenaario­laskelmia siitä, voisiko Hanselin strategiseksi kasvu­tavoitteeksi ottaa yhteis­hankintojen käytön kasvattamisen miljardilla eurolla aikaisemman puolen miljardin sijaan. Marras-joulu­kuussa valmistui kaksi skenaariota, joista omistajien kokouksessa 13.12.2023 todettiin yhteis­hankintojen käytön miljardin euron kasvun olevan mahdollinen vuoteen 2028 mennessä.

”Yhteishankintojen käytön miljardin euron kasvun todettiin olevan mahdollinen vuoteen 2028 mennessä.”

Lähi­vuosien kasvu on merkittävää, mutta osin sitä kuitenkin rajaavat yhteis­hankinta­sopimusten ennakoidut arvot, joita ei voida sopimus­kauden aikana ylittää. Suurempaa kasvua haetaan siksi erityisesti vuosilta 2026–2028. Kasvu edellyttää vahvaa tukea omistajilta ja onnistumisia erityisesti suurissa yhteis­hankinnoissa sekä investointeja yhtiön henkilöstöön ja digitaalisiin palveluihin.

Kasvu­strategian visiona on olla asiakkaan ensi­sijainen hankintakumppani ja strategian keskiössä on asiakkaan saama lisäarvo. Toimintamme tulee olla eettistä ja tehokasta tarjoten samalla erinomaisen palvelu­kokemuksen. Vastuullisuus­työ on valttimme jatkossakin – tällä strategia­kaudella keskitymme erityisesti vastuullisuus­vaatimusten valvontaan ja vastuullisuus­työstä viestimiseen. Henkilöstö­näkökulmamme tahto­tila on ”Meillä osataan, arvostetaan, puhutaan ja viihdytään”.

Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Hansel – julkis­hallinnon yhteis­hankinta­yksikkö

Hansel on voittoa tavoittelematon osake­yhtiö, jonka tavoitteena on lisätä julkis­hallintoon tuottavuutta vaikuttavilla hankinnoilla.

Lue juttu

Yhteis­hankintojen kehitys

Vuonna 2023 oli yhteis­hankinnoissa kilpailuttamisen suhteen rauhallisempi vuosi.

Lue juttu

Henkilöstötilastot

Hanselilaisia oli vuoden 2023 lopussa 132.

Lue juttu