Yhteis­hankintojen kehitys

Vuonna 2023 oli yhteis­hankinnoissa kilpailuttamisen suhteen rauhallisempi vuosi. Uusia yhteis­hankintoja tuli voimaan 19 (11 puite­järjestelyä, 6 dynaamista hankinta­järjestelmää ja 2 pien­hankintaa). Sopimuksia alle­kirjoitettiin toimittajien kanssa 522 ja osallistumis­hakemuksia dynaamisiin hankinta­järjestelmiin käsittelimme 392. Sopimus­muutoksia tehtiin 198.

Vuoden 2023 lopussa meillä oli tarjota asiakkaille 74 puite­järjestelyä ja 52 dynaamista hankinta­järjestelmää. Pien­hankintoja oli käytettävissä 28. Sopimus­toimittajia oli 1007, joista pk-yritysten osuus oli 59 prosenttia. Ali­hankkijoita sopimus­toimittajilla oli yli 2500.

Yhteishankinnat kategorioittain

Tuhatta euroa 2023 2022 2021 2020 2019
Kategoria
Ajo­neuvo- ja logistiikka­­palvelut 104 882 80 095 97 471 102 520 97 113
Asian­­tuntija­­palvelut 198 369 151 800 127 634 143 459 135 006
Elin­­tarvikkeet ja ravintola­­palvelut 107 638 94 586 86 308 76 128 25 779
Energia 206 725 212 886 107 122 63 107 82 381
Henkilöstö- ja terveys­­palvelut 145 180 113 777 90 690 73 435 78 008
IT-laitteet 146 653 112 903 90 937 89 826 76 275
Kalusteet ja toimisto­­palvelut 108 888 86 375 84 006 60 214 44 944
Kone­sali­­palvelut ja -⁠laitteet 44 237 34 184 45 361 60 997 60 279
Matkustus- ja kokous­­palvelut 78 550 59 437 20 477 25 313 97 917
Ohjelmistot 187 456 167 933 115 136 62 084 53 450
Puhtaana­­pidon palvelut ja tarvikkeet 65 847 54 683 52 079 46 323 39 232
Talous- ja rahoitus­­palvelut 102 250 73 579 66 398 56 880 52 105
Tieto­­liikenne 59 174 47 754 34 811 25 714 32 156
Turvallisuus­­tekniikka ja -⁠palvelut 36 820 33 280 33 112 29 969 25 028
Yhteensä 1 592 670 1 323 273 1 051 541 915 970 899 673

Yhteis­hankintojen kategoriaj­ako muuttui organisaati­o­muutoksen yhteydessä syksyllä 2019. Kate­gori­oita on nyt 14 aikaisempien 17 sijaan. Rapor­toin­nissa tiedot on viety takau­tu­vasti uusien kate­gori­oiden alle.

Yhteishankinnat, top 15

Tuhatta euroa 2023
Microsoft-lisenssien jälleen­­myynti 178 032
IT-konsultointi 149 536
Sähkö 110 210
Työ­terveys­­huollon palvelut 103 042
Elin­­tarvikkeet ja non-food-tuotteet 96 546
Tieto­koneet 92 880
Laitteiden leasing­­palvelut 78 068
Poltto­­nesteet 60 311
Oppi­­kirjat 45 533
Siivous­­palvelut 44 496
Henkilöstö­palvelut 42 020
Autot 40 252
Puhe­ratkaisut 30 828
Polttoaine­hankinnat jakelu­asemilta 29 092
Mobiili­pääte­laitteet 25 309
Muut yhteensä 466 513
Yhteensä 1 592 670

Tukea yhteishankintoihin

Yhteis­hankintojen hyödyntämisen helppoutta kehitettiin yhteis­hankintojen toiminta­malleja ja esi­selvitys­ohjeistusta kehittämällä sekä järjestämällä asiakkaille mini­kisainfoja ja webinaareja muun muassa elin­tarvikkeista, laboratorio­tarvikkeista, suoja­varusteista, tankkauksista maksu­aika­kortilla, sähkö­autojen lataus­asemista, jäte­huollon palveluista, autojen huolen­pito­palveluista, matka­toimisto­palveluista, puhe­ratkaisusta ja polttoaineiden säiliö­toimituksista. Lisäksi järjestimme asiakkaille infon liittymisestä yhteis­hankintoihin ja toimittajille osallistumis­hakemuksen tekemisestä dynaamisissa hankinta­järjestelmissä.

Järjestimme myös marras­kuussa ICT-päivän, jossa osallistujia oli yli 500. Vuoden 2023 aikana hankintojen tuki -⁠⁠yksikkö avusti asiakkaita 120 minikilpailutuksessa (127 vuonna 2022). Mini­kisa­tuen asiakas­tyytyväisyys oli 4,5/5.

”Vuoden 2023 lopussa meillä oli tarjota asiakkaille 74 puitejärjestelyä ja 52 dynaamista hankintajärjestelmää.”

Joulu­kuun alussa julkaisimme sopimus­toimittajillemme asiointia helpottavan uuden toiminnon hansel.fi-verkkopalvelussa. Jatkossa kaikki sopimus­muutokset tehdään täytettävällä verkko­lomakkeella, ja muutos­ehdotuksen etenemistä voi seurata ja päätösten perusteluihin tutustua hansel.fi:ssä. Sopimus­toimittajille julkaistiin myös päivitetty sopimus­toimittajan tietopaketti verkko­palvelussa.

Uusia harkittuja avauksia SOTE-yhteis­hankinnoista

Kasvu­strategiamme mukaisesti käynnistimme vuoden 2023 alussa strategisen hankkeen SOTE-yhteis­hankinnoista, joissa uskomme pystyvämme tarjoamaan asiakkaillemme vaikuttavuutta ja selkeää lisä­arvoa.

Vuoden aikana kartoitettiin muun muassa asumis­palveluiden yhteis­hankinnan mahdollisuuksia. Tapasimme valtaosaa potentiaalisista asiakkaista saaden samalla arvokasta lisä­tietoa asiakas­tarpeista tulevaa kilpailutus­projektia varten. Keväällä 2023 valmistui myös uusi laboratorio­tarvikkeiden, -⁠kemikaalien ja -⁠laitteiden yhteishankinta. Kyseinen yhteis­hankinta on laajasti erilaisten asiakkaidemme hyödynnettävissä.

Vuonna 2024 projektia jatketaan toteuttamalla SOTE-palveluista yhteis­hankinnan kilpailutus­projekti. Tavoitteenamme on, että asiakkaidemme käytettävissä on yhteis­hankinta asumis­palveluista vuoden 2024 aikana.

Toimittajatarkastuksia

Yhteis­hankinnoissa Hanselilla ja asiakkaalla on oikeus sopimuskauden aikana tarkastaa tai tarkastuttaa kolmannella riippumattomalla taholla tuotteen tai palvelun vaatimusten mukaisuus sekä sopimus­toimittajan toiminnan sopimuksen­mukaisuus.

Hansel käytti tätä tarkastamis­oikeuttaan kaksi kertaa vuoden 2023 aikana. Jatko­käsittely on molemmista tarkastuksista vielä kesken.

Pakotetarkastukset

Ukrainan-sodan vaikutukset julkisiin hankintoihin jatkuivat, ja teimme pakotteisiin liittyviä tarkastuksia sopimus­toimittajillemme. Tarkastus­kierrokset koskivat sekä henkilö­pakote­asetusta että sektori­pakote­asetuksen 5 k artiklaa.

Ulko­puolisen tarkastajan toimesta varmistettiin, ettei Hanselin yhteis­hankintojen sopimus­toimittajien vastuu­henkilöitä tai edun­saajia ole pakote­listoilla. Lisäksi lähetimme huhtikuussa sopimus­toimittajillemme kyselyn, jossa he muun muassa vakuuttivat, ettei pakote­listalla olevia henkilöitä löydy myöskään heidän omistajistaan tai ali­hankkijoidensa edun­saajista tai vastuu­henkilöistä. Sopimus­toimittajien tuli myös vakuuttaa, etteivät sopimus­toimittaja, sen omistajat, ali­hankkijat ja pää­asialliset tavaran­toimittajat ole Venäjän kansalaisia tai Venäjälle sijoittautuneita oikeus­henkilöitä.

Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Yhteis­hankintojen käytön tukea tekemässä

Työvälineiden ja toiminnan kehittäminen, resurssit ja yhteis­työ sekä vaikuttavuus – näihin sanoihin voidaan tiivistää yhteis­hankintojen tuen saavutukset sekä osaltaan myös haasteet vuoden 2023 aikana.

Lue juttu

Turvallisuuden ja varautumisen merkitys korostui

Tekoäly – yksi sana, joka herätti paljon keskustelua turvallisuus­alalla tänä vuonna.

Lue juttu

Yhteis­hankintojen päästöt laskettiin

Hanselin yhteishankintojen kautta hankittiin vuonna 2023 noin 1,6 miljardin euron edestä tavaroita ja palveluita.

Lue juttu