Turvallisuuden ja varautumisen merkitys korostui

Tekoäly – yksi sana, joka herätti paljon keskustelua turvallisuus­alalla tänä vuonna. Hanselissa samoin kuin monissa muissa dataa hyödyntävissä organisaatioissa on jo pitkään hyödynnetty teko­älyn eri mahdollisuuksia, mutta uutta vuodessa 2023 oli generatiivisen teko­älyn läpimurto ja se, että teko­äly pystyttiin tuomaan kaikkien työn­tekijöiden ulottuville.

Hanselin turvallisuus­ryhmä käynnisti keväällä keskustelun teko­älyn hyödyntämisestä, mahdollisista riskeistä ja tarpeesta laatia omat toiminta­mallit teko­älyn käyttämiseen. Teko­älystä keskusteltiin pala­vereissa, kahvi­huoneessa, Teamsissa ja aihetta käsittelevässä sisäisessä work­shopissa. Yhteiseksi näkemykseksi muodostui se, että Hansel haluaa kannustaa omia työn­tekijöitään teko­äly­ratkaisujen hyödyntämiseen turvallisella tavalla.

”Hansel haluaa kannustaa omia työntekijöitään tekoälyratkaisujen hyödyntämiseen turvallisella tavalla.”

Turvallisuusryhmä laati yhdessä digitaalisten palveluiden kanssa ohjeistuksen siitä, miten teko­älyä voi ja kannattaa Hanselissa käyttää. Näiden yhteisten peli­sääntöjen kautta voimme turvallisin mielin ottaa käyttöön uusia työ­kaluja ja toiminta­malleja ja odottaa mielen­kiinnolla, mitä uusia mahdollisuuksia tämä polku meille avaa.

Yleisesti muuttunut turvallisuus­tilanne nostaa ennakoinnin ja riskien­hallinnan merkitystä entisestään. Tarve varmistaa, että pystymme vastaamaan myös tulevaisuudessa nopeasti muuttuviin tilanteisiin, nosti riskien­hallinnan kokonais­valtaisen kehittämisen yhdeksi turvallisuus­työn paino­piste­alueista. Riskien­hallintaa tehdään nyt organisaatiossamme entistäkin useammalla tasolla ja uskomme, että systemaattinen riskien­hallinta­työ pitää meidät ajan hermolla.

 

Varautuminen Hanselin toiminnassa

Hansel varmistaa oman toimintansa jatkuvuuden häiriö­tilanteissa ja huolehtii varautumisesta yhteis­hankinnoissaan yhdessä asiakkaidensa kanssa.

Hankinnoissa varautuminen tapahtuu ennakoivasti ja riski­arvioihin perustuen. Asetamme kilpailutuksiin soveltuvat vaatimukset ja sopimus­ehdot myös varautumisen osalta, jotta yhteis­hankintoihin perustuvat palvelut ja tavara­toimitukset toimisivat mahdollisimman häiriöttömästi kaikissa olo­suhteissa. Sopimus­kaudella jatkuvuuden­hallinnan toimen­piteitä seurataan osana toimittaja­yhteis­työtä ja vastuullisuuden seurantaa.

Hanselissa toteutettiin vuonna 2023 varautumisen kehitys­projekti. Yhteis­hankinnoissa otettiin käyttöön kriittisyys­luokittelu ja siihen perustuvat toimen­piteet. Olemme myös kehittäneet edelleen oman toimintamme jatkuvuuden­hallintaa erityisesti digitaalisten palveluidemme osalta.

Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Toimitus­johtajan katsaus

Uusi hallitus­kausi toi vuonna 2023 mukanaan myös uuden hallitus­ohjelman.

Lue juttu

Yhteishankintojen esi­selvitystä kehitettiin

Kustakin uudesta yhteis­hankinnasta tehdään kattava esiselvitys.

Lue juttu

Compliance-kertaus­harjoitukset kiinnostivat

Hanselin liiketoiminnan perustana ovat lain­mukaisuus, läpi­näkyvyys ja riippumattomuus.

Lue juttu