Toimitus­johtajan katsaus

Yhteis­­­hankintojen käytön lisääminen tuo säästöjä

Uusi hallitus­kausi toi vuonna 2023 mukanaan myös uuden hallitus­ohjelman. Siinä maamme hallitus nostaa voimakkaasti esiin kustannus­säästöjen tarpeellisuuden ja esittää yhteis­hankintoja yhdeksi keinoksi saavuttaa niitä. Näissä talkoissa me ainoana koko julkis­hallintoa palvelevana yhteis­hankinta­yksikkönä olemme luonnollisesti vahvasti mukana.

Meillä on töissä osaavia asian­tuntijoita, joilla on vankka kokemus julkisista hankinnoista. Yhdessä asiakkaidemme kanssa löydämme ne alueet, joilla yhteis­hankintojen käyttöä voidaan tehokkaimmin kasvattaa. Ammatti­taitoisella kilpailuttamisella saamme aikaiseksi laadukkaita ja edullisia sopimuksia julkis­hallinnon käyttöön. Kustannus­säästöä syntyy myös siitä, kun yhteis­hankinta­yksikkönä teemme kilpailuttamiseen ja sopimus­hallintaan liittyvää hallinnollista työtä muiden hankinta­yksiöiden puolesta. Valvomme esimerkiksi vastuullisuus­vaatimusten toteutumista säännöllisesti ja tarkkailemme sopimus­toimittajiemme toimintaa ja luotettavuutta, jotta kaikki sujuu niin kuin kilpailutuksen valmistelun aikana on ajateltu. Haluamme helpottaa asiakkaidemme työtä julkisten hankintojen osalta niin paljon kuin mahdollista.

”Haluamme helpottaa asiakkaidemme työtä julkisten hankintojen osalta niin paljon kuin mahdollista.”

Tärkeä hetki vuoden 2023 alussa oli se, kun uudet asiakkaamme hyvin­vointi­alueet aloittivat toimintansa. Olemme vuoden aikana päässeet hyvään vauhtiin yhteis­työssä, ja jokainen hyvin­vointi­alue on jo hyödyntänyt yhteis­hankintojamme. Tästä vuosi­kertomuksesta löytyy juttu Lapin hyvin­vointi­alueesta, joka on yhteis­hankintojen lisäksi käyttänyt myös kilpailutus­palveluamme ja kehittänyt hankinta­toimeaan yhdessä hanselilaisten kanssa.

Haluan kiittää sekä asiakkaitamme että henkilöstöämme hyvästä palautteesta. Asiakkaat antoivat meille vuodesta 2023 yleis­arvosanana 4,19 ja eri asian­tuntija­palveluidemme tekijöille upeasti 4,5–4,7/5. Henkilöstö­tyytyväisyys on meillä erinomainen ja vieläpä mukavasti nousu­johteinen. Kysely­tulosten mukaan hanselilaiset ovat valmiita suosittelemaan työ­paikkaamme tutuilleen. Julkisten hankintojen merkitys ja vaikuttavuus on nykyisin laajasti tunnistettu yhteis­kunnassamme. Isona ja vahvasti kasvavana yhteis­hankinta­yksikkönä vastuumme on suuri. Viime vuoden aikana yhteis­hankintojen käyttö lisääntyi noin 270 miljoonalla eurolla ja strategiamme mukaisesti haemme merkittävää kasvua myös lähivuosina.

Visioimme mukaan haluamme olla asiakkaidemme ensi­sijainen hankinta­kumppani ja tällä hetkellä painotamme siis hallitus­ohjelman mukaisesti toiminnassamme erityisesti sitä, että tuotamme Suomelle kustannus­säästöjä. Tehdään jatkossakin onnistuneita hankintoja yhdessä!

Anssi Pihkala
toimitusjohtaja

Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Hansel – julkis­hallinnon yhteis­hankinta­yksikkö

Hansel on voittoa tavoittelematon osake­yhtiö, jonka tavoitteena on lisätä julkis­hallintoon tuottavuutta vaikuttavilla hankinnoilla.

Lue juttu

Yhteis­hankintojen kehitys

Vuonna 2023 oli yhteis­hankinnoissa kilpailuttamisen suhteen rauhallisempi vuosi.

Lue juttu

Hansel tarjosi tukea hyvin­vointi­alueen hankinta­starttiin

Kaikilla hyvinvointialueilla hankinta-ammattilaisilla oli kiireistä vuonna 2023.

Lue juttu