Yhtiön palvelut

Yhteishankinnat

Hanselilla oli vuoden 2023 lopussa 74 puite­järjestelyä, 52 dynaamista hankinta­järjestelmää ja 28 pien­hankinta­palvelua (vuoden 2022 lopussa 73 puite­järjestelyä, 47 dynaamista hankinta­järjestelmää ja 26 pien­hankinta­palvelua). Sopimus­toimittajia oli vuoden lopussa 1 007 (vuoden 2022 lopussa 981).

Hanselin suurin yhteis­hankinta­kokonaisuus vuonna 2023 oli Microsoft-käyttö­oikeuksien jakelu­palvelut, jonka kautta hankintoja tehtiin yhteensä 178 miljoonalla eurolla (159 miljoonalla eurolla vuonna 2022). Toiseksi suurin oli IT-konsultointi 150 miljoonalla eurolla (106 miljoonaa euroa vuonna 2022) ja kolmas Sähkö päätyen 110 miljoonan euron arvoon (102 miljoonaa euroa vuonna 2022).

Euromääräisesti katsottuna suurimmat valtio­asiakkaat olivat Puolustus­voimat, Valtion tieto- ja viestintä­tekniikka­keskus Valtori ja Senaatti-konserni. Kunta-asiakkaista suurimmat olivat Istekki Oy, DigiHelsinki Oy ja Vantaan kaupunki. Korkea­koulu­asiakkaista yhtiön sopimuksia eniten käyttivät Aalto-yli­opisto, Tampereen korkea­koulu­yhteisö ja Helsingin yli­opisto. Hyvin­vointi­alueista eniten yhteis­hankintoja käyttivät Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin hyvin­vointi­alueet.

Valtion sähkön­hankinta toteutetaan keskitetysti Hanselin puite­sopimuksella ja siihen liittyy sähkön hinnan suojaaminen hyödyke­johdannaisilla valtion sähkön suojaus­strategian mukaisesti. Hansel vastaa port­folion hallinnoinnista ja on johdannais­sopimusten vasta­puoli asiakkaidensa puolesta. Johdannais­kauppa on Hanselille läpi­kulku­erä, eli kaikki siihen liittyvät kulut ja tuotot laskutetaan edelleen Hansel-port­folioon liittyneiltä asiakkailta (lisätietoja liitetiedossa 5.2).

Kilpailutuspalvelut

Kilpailutuspalveluiden myynti vuonna 2023 oli 2,6 miljoonaa euroa (2,4 miljoonaa euroa vuonna 2022). Laskutettavien kilpailutus­hankkeiden lukumäärä vuonna 2023 oli 205 (204 vuonna 2022). Laajuudeltaan merkittävimpien asiakas­kohtaisten kilpailutusten valmistelu jakaantuu tyypillisesti useammalle vuodelle. Kilpailutus­palveluiden projekti­kohtaisen asiakas­tyytyväisyyden keskiarvo vuoden 2023 kyselyissä oli 4,66 (edellinen vuosi 4,70).

Kilpailutuspalveluja tarjottiin erityisesti digitalisointi­hankkeissa, erilaisissa laite­hankinnoissa sekä eri toimi­alojen palvelu­hankinnoissa. Vuoden 2023 aikana 65 kilpailutus­projektissa asetettiin vaikuttavuuden tavoitteet yhdessä asiakkaiden kanssa ja vaikuttavuuden loppu­arviointi tehtiin 45 projektissa. Kilpailutus­hankkeen vaikuttavuudelle asetetut tavoitteet liittyvät tyypillisimmin laadun parantamiseen.

Hankintatoimen kehittämis­palvelut

Hankintatoimen kehittämis­palveluiden laskutus oli 517 tuhatta euroa (397 tuhatta euroa vuonna 2022). Kehittämis­toimeksiannot liittyivät usein hankintojen ohjaukseen ja organisointiin, tunnus­lukujen ja nyky­tilan analysointiin, suunnitteluun, sopimus­hallintaan, toimittaja­yhteistyön kehittämiseen ja vastuullisuuteen. Hankinta­toimen kehittämis­palveluiden asiakas­tyytyväisyys oli 4,60 (edellinen vuosi 4,55).

Yksikkö osallistui merkittävällä työ­panoksella Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomaisen osaamis­keskuksen KEINOn toimintaan. Tähän liittyvää tuloa kirjattiin vuonna 2023 Hanselin liike­toiminnan muihin tuottoihin yhteensä 247 tuhatta euroa (281 tuhatta euroa vuonna 2022).

Tulosta