Henkilöstö­luvut johtamisen ja kehittämisen apuna

Henkilöstö­­lukujen kehitystä seurataan Hanselissa aktiivisesti. Ne kertovat paljon asioita, jotka otetaan huomioon yhtiön johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä.

Alkuvuonna 2023 yksi huolen­aihe oli suureksi noussut lähtö­vaihtuvuus. Tilanne kuitenkin rauhoittui toisella vuosi­puoliskolla, eikä irti­sanoutumisia tullut enää syys­kuun jälkeen. Koko vuonna irti­sanoutui yhteensä 12 henkilöä ja irti­sanoutuneiden lähtö­vaihtuvuus oli 9,8 prosenttia. Luku kasvoi edellis­vuoteen verrattuna lopulta vain 0,4 prosenttia. Korona­vuosina Hanselin lähtö­vaihtuvuus oli keski­määräistä alhaisempi.

Uusia työn­tekijöitä palkkasimme vuonna 2023 yhteensä 18, eli yhden henkilön enemmän kuin edellisenä vuonna. Hanselin työn­tekijöistä lähes kaikki tulevat toistaiseksi voimassa oleviin työ­suhteisiin. Tila­päiseen työn­tekijä­tarpeeseen käytämme ensi­sijaisesti henkilö­vuokrausta ja hyödynnämme omaa yhteis­hankinta­sopimustamme. Sopimus­toimittajamme on Staffpoint Oy, jonka kautta meillä työskenteli viisi työntekijää vuoden 2023 aikana, näistä neljä oli naisia ja yksi mies. Heidän työ­tehtävänsä liittyivät muun muassa asiakas­palveluun ja kategoria­hallinnan avustaviin tehtäviin.

”Henkilöstö­klubimme järjesti vuoden aikana suosittuja tapahtumia.”

Työntekijämme sairastivat vuonna 2023 yhteensä 2,6 henkilö­työ­vuotta (vuonna 2022: 2,3 htv) ja käyttivät työ­terveys­huollon palveluita keskimäärin 602 eurolla per henkilö (vuonna 2022: 526 €/hlö). Virkistäytymiseen käytetyt varat jatkoivat kasvuaan 357 euroon per henkilö (vuonna 2022: 264 €/hlö). Henkilöstö­klubimme järjesti vuoden aikana suosittuja tapahtumia: esimerkiksi Once-musikaalia lähti katsomaan yli neljä­kymmentä henkilöä, ja Kirkko­nummella järjestetty kesä­päivä sekä pikku­joulut Argoksen­mäen holvi­kellarissa houkuttelivat mukaan noin sata hanselilaista Cha cha cha -⁠teeman hengessä.

Hanselin henkilö­kunta on korkeasti koulutettua: 90 prosentilla työntekijöistämme on korkea­koulu­tutkinto (vuonna 2022: 89 %) ja vuonna 2023 työntekijämme osallistuivat keskimäärin kahteen koulutuspäivään (vuonna 2022: 3 päivää). Naiset olivat hieman miehiä aktiivisempia koulutuksiin osallistumisessa: 1,9 päivää (miehet 1,1 päivää).

 

Hanselissa viihdytään

Hanselissa työ­tyytyväisyys on erittäin hyvällä tasolla. Työ­eläke­yhtiö Elon suorittamassa kyselyssä kokonais­keski­arvo oli 3,98 asteikolla 1–5 (vuonna 2022: 3,86). Työkyvyn keskiarvo oli 8,52 asteikolla 0–10 (vuonna 2022: 8,55). Stressi­tason keskiarvo oli 2,49 asteikolla 1–5 (vuonna 2022: 2,47). Stressi­tason kohdalla mittari on päin­vastainen kuin muissa kysymyksissä: mitä pienempi luku sitä matalampi stressi­taso.

Hanselin esi­henkilöt saivat kyselyssä erityisen hyviä arvo­sanoja. Kaikkein korkein arvosana 4,50 saavutettiin kohdassa ”Esi­henkilöni on helposti lähestyttävä” ja seuraavaksi korkein 4,39 kohdassa ”Esi­henkilöni luottaa minuun”. Matalimmat arvosanat tulivat kohdista ”Otamme rohkeasti puheeksi vaikeatkin asiat”, 3,27 ja ”Mietimme yhdessä muutosten vaikutusta työhömme”, 3,36.

Vaikka tulokset ovat hienolla tasolla ja saamme olla ylpeitä niistä, teemme kuitenkin jatkuvaa kehitystä, jotta hyvä vire jatkuu tulevaisuudessakin. Esi­henkilöille on esi­merkiksi järjestetty palaute­kulttuuriin liittyvää koulutusta, jonka on tarkoitus tuoda myönteistä kehitystä työ­yhteisö­kyselyn kohtien ”Otamme rohkeasti puheeksi vaikeatkin asiat” sekä ”Saan esihenkilöltäni riittävästi palautetta” tuloksiin.

Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Henkilöstötilastot

Hanselilaisia oli vuoden 2023 lopussa 132.

Lue juttu

Tulos­palkkiolla kannustetaan henkilöstöä

Hanselin palveluksessa olevia toimi­henkilöitä koskeva työ­ehto­sopimus 1.4.2023–31.3.2025 alle­kirjoitettiin Hanselin ja Ylemmät toimi­henkilöt YTN:n välillä.

Lue juttu

Entistä parempaa perehdytystä

Hanselin perehdytyksen tavoitteena on, että jokainen saa tasa­puolisen ja kattavan perehdytyksen työ­suhteen alkaessa.

Lue juttu