Pilotoimme hiili­käden­jälki­laskentaa

Hiili­jalan­jälki alkaa olla monelle tuttu käsite. Se tarkoittaa tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaa elin­­kaaren aikaista kasvi­­huone­­kaasu­päästö­­vaikutusta. Hiili­­jalan­­jälki voidaan laskea myös yksilölle tai yritykselle. Hansel on laskenut oman hiili­jalan­jälkensä vuodesta 2020 lähtien. Vuonna 2023 Hanselin hiili­jalan­jälki oli GHG-protokollan mukaisesti laskettuna 661 t (2022: 480 t). Tuo lukema kuvaa Hanselin työn­tekijöiden työssään aiheuttamia kasvi­huone­kaasu­päästöjä ja se vastaa noin 74 (2022: 55) keski­verto­suomalaisen vuotuista päästö­kuormaa.

Hiilikädenjälki sen sijaan kuvaa jonkin tuotteen tai palvelun mahdollistamaa hiili­­jalan­­jäljen pienennystä, jonka tuotteen tai palvelun käyttäjä voi saavuttaa. Hanselin yhteis­hankinta­sopimuksilla tehdään vuosittain hankintoja yli 1,5 miljardin euron arvosta. Jos Hansel kykenee tarjoamaan asiakkailleen aiempaa ratkaisua vähemmän ilmasto­päästöjä tuottavan ratkaisun, pienenee asiakkaan hiili­jalan­jälki, ja tällöin tämän vähennyksen mahdollistajalle syntyy hiili­käden­jälkeä. Hansel ei kuitenkaan ole suinkaan toimitus­ketjun ainoa lenkki, joten olimme kiinnostuneita siitä, miten paljon näistä potentiaalisista päästöjen vähennyksistä voisi allokoida Hanselin käden­jäljeksi vai voisiko mitään.

”Hiili­käden­jälki kuvaa jonkin tuotteen tai palvelun mahdollistamaa hiili­jalan­jäljen pienennystä.”

Tarkastelussa kolmen yhteis­hankinnan hiili­käden­jälki

Konsulttimme Sitowise Oyj lähti selvittämään asiaa ja päätyi LUTin ja VTT:n tutkijoiden kanssa tulokseen, että hiili­käden­jälkeä ei tarvitse jakaa, vaan se voidaan laskea täysi­määräisesti kaikille toimitus­ketjun osapuolille, joilla on ratkaiseva rooli toimituksessa. Näin ollen Hansel voi laskea sopimustensa synnyttämän päästö­vähenemän kokonaan käden­jäljekseen. Tässä kohtaa on kuitenkin hyvä muistaa, että Hanselin hiili­käden­jälkeä ei voi vähentää Hanselin hiili­jalan­jäljestä.

Kädenjälkiselvityksen tulosta pilotoitiin lasketuttamalla Sitowisella vuonna 2022 Hanselin Aurinko­voimalat 2020–2026 -⁠DPS:n kautta kilpailutettujen aurinko­voimaloiden sekä samana vuonna Poltto­nesteiden säiliö­toimitukset 2021–2023 (2024) -⁠puite­järjestelyn kautta hankitun uusiutuvan poltto­öljyn hiili­käden­jäljet. Lisäksi Sitowise varmensi itse laskemamme valtion sähkö­puite­järjestelyn uusiutuvan sähkön käden­jäljen.

Pilottilaskennan tulokset

Yhteis­hankinta Kädenjälki,
t CO2-ekv
Käden­jälki verrattuna
Hanselin CO2-jalan­jälkeen, %
Aurinko­voimalat 83 13
Uusiutuva poltto­öljy 78 12
Sähkö 495 000 74 887
Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Yhteis­hankintojen päästöt laskettiin

Hanselin yhteis­hankintojen kautta hankittiin vuonna 2023 noin 1,6 miljardin euron edestä tavaroita ja palveluita.

Lue juttu

Yhteishankintojen esi­selvitystä kehitettiin

Kustakin uudesta yhteis­hankinnasta tehdään kattava esiselvitys.

Lue juttu

Vastuullisuuden johtaminen

”Vastuullisuus on valttimme” on yksi kasvu­strategiamme pää­teemoista ja on ollut sitä jo pitkään myös edeltävissä strategioissa.

Lue juttu