Tunnusluvut ja taloudellinen asema

Hanselin yhteishankinta­sopimuksilla tehtiin hankintoja vuonna 2023 yhteensä 1 593 miljoonalla eurolla (1 323 miljoonalla eurolla vuonna 2022). Monen sopimuksen käyttö jatkoi vahvaa kasvua edellisvuoteen verrattuna.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli 17,1 miljoonaa euroa (14,3 miljoonaa euroa vuonna 2022). Liike­vaihto muodostui sopimusten käytön palvelu­maksuista 13,6 miljoonaa euroa (11,0 miljoonaa euroa vuonna 2022), asian­tuntija­palveluiden myynnistä 3,1 miljoonaa euroa (2,8 miljoonaa euroa vuonna 2022) ja muista käyttö­maksuista ja tuotoista yhteensä 507 tuhatta euroa (520 tuhatta euroa vuonna 2022).

Liiketulos oli 1 720 tuhatta euroa (–59 tuhatta euroa vuonna 2022). Tili­kauden tulos vuonna 2023 oli 2 004 tuhatta euroa (–338 tuhatta euroa vuonna 2022). Strategian mukaisesti tulos saatiin käännettyä voitolliseksi vuonna 2023. Aikaisempi usean vuoden tappio oli suunniteltu ja aiheutui pääosin vuoden 2019 yritys- ja omistus­järjestelystä, jossa kulut tulivat henkilöstön siirron myötä heti Hanseliin, mutta tulot vasta viiveellä, koska yhtiön olemassa olevia yhteis­hankinta­sopimuksia ei ollut mahdollista avata uudelle asiakas­kunnalle. Yhtiön rahoitus­eriin sisältyy sijoituksiin liittyviä muutoksia. Hanselilla ei ole velkoja rahoitus­laitoksista. Sähkön johdannais­kaupan hoitamista varten otettua kuuden miljoonan euron limiittiä ei ole toistaiseksi tarvittu.

Vuosina 2006–2017 Hanselin tulos oli voitollinen, vuodet 2018–2022 ovat olleet tappiollisia vuoteen 2023 saakka. Hansel on yhtiö­järjestyksen mukaisesti voittoa tavoittelematon yhtiö. Yhtiön taloudellinen asema on hyvä.

2023 2022 2021 2020 2019
Yhteishankinnat, t€ 1 592 670 1 323 273 1 051 541 915 970 899 673
Liikevaihto, t€ 17 145 14 260 12 273 11 465 11 148
Liikevoitto, t€ 1 720 –59 –1 544 –1 756 –838
ja sen osuus liikevaihdosta, % 10,0 –0,4 –12,6 –15,3 –7,5
Tilikauden tulos, t€ 2 004 –338 –1 252 –1 723 –770
Taseen loppusumma, t€* 15 756 24 709 26 670 13 009 14 688
Taseen loppusumma ilman sähköjohdannaisten vaikutusta, t€ 14 192 11 548 11 395
Oma pääoma, t€ 8 494 6 490 6 828 8 106 9 829
Omavaraisuusaste, %** 53,9 26,3 25,6 62,3 66,9
Omavaraisuusaste ilman sähköjohdannaisten vaikutusta, % 59,9 56,2 59,9
Henkilöstö tilikauden lopussa (aktiivinen työpanos), HTV 126 121 116 112 113
*Taseen loppusummaan sisältyy sähkösopimuksen johdannaiskauppaan liittyviä eriä, jotka ovat yhtiön kannalta läpikulkueriä.
**Sähköjohdannaisten vaikutus omavaraisuusasteeseen oli merkittävä vuosina 2022 ja 2021.
Tulosta