Tulos­palkkiolla kannustetaan henkilöstöä

Hanselin palveluksessa olevia toimi­­henkilöitä koskeva työ­­ehto­­sopimus 1.4.2023–31.3.2025 alle­­kirjoitettiin Hanselin ja Ylemmät toimi­­henkilöt YTN:n välillä. Työ­­ehto­­sopimuksessa todetaan, että Hanselin hallitus määrää tulos­­palkan suuruuden ja tulos­­palkkio­­perusteet vuosittain. Kaikki vakituisessa työ­­suhteessa työskentelevät työn­­tekijät kuuluvat tulos­­palkkio­­järjestelyn piiriin kuuden kuukauden koe­ajan jälkeen.

Tulospalkkiosta päättää vuosittain yhtiön hallitus, joka taas noudattaa valtio-omistajan ohjeistusta. Hallituksen puheen­johtaja raportoi yhtiön palkitsemis­politiikasta ja johdon palkitsemisesta omistajille yhtiö­kokouksessa. Valtio-omistaja odottaa yhtiöiltä yritys­vastuun integroimista palkitsemiseen. Hanselissa työn­tekijän tulos­palkkio voi olla enintään 15 prosenttia vuosi­palkasta, johto­ryhmän jäsenellä se voi poikkeuksellisen hyvän suorituksen perusteella nousta enintään 30 prosenttiin vuosi­palkasta. Tulos­palkkiot maksetaan yhtiön työn­tekijöille jälki­käteen huhti­kuun palkan­maksun yhteydessä ja maksu edellyttää voimassa olevaa työ­suhdetta palkan­maksu­päivänä.

”Monella työn­tekijällä vastuullisuus on palkitsemis­kriteerinä henkilö­kohtaisissa tavoitteissa.”

Muut kuin johto­ryhmän jäsenet voivat lisäksi saada niin sanotun kerta­palkkion, joka voi olla suuruudeltaan 300–3 000 euroa. Kerta­palkkion voi myöntää toimitus­johtaja esi­henkilön esityksestä erityisen hyvän suorituksen perusteella, ja se maksetaan myöntämistä seuraavan palkan­maksun yhteydessä.

Johdon tulos­palkkio­perusteita ovat yhteis­hankintojen käyttö, asiakas­tyytyväisyys, henkilöstö­tyytyväisyys, kasvu­strategian toteutuminen (positiivinen liiketulos) ja vastuullisuus. Henkilöstön tulos­palkkio­perusteet ovat osin samoja: yhteis­hankintojen käyttö, kasvu­strategian toteutuminen (positiivinen liiketulos) ja asiakas­tyytyväisyys. Henkilöstön tulos­palkkiosta seitsemän prosenttia on sidottu työn­tekijän henkilö­kohtaisiin tavoitteisiin. Monella työn­tekijällä vastuullisuus on palkitsemis­kriteerinä henkilökohtaisissa tavoitteissa.

Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Henkilöstö­luvut johtamisen ja kehittämisen apuna

Henkilöstö­lukujen kehitystä seurataan Hanselissa aktiivisesti.

Lue juttu

Saimme sidos­ryhmiltämme yhä parempaa palautetta

Asiakas- ja toimittaja­tyytyväisyyttä mitataan Hanselissa säännöllisesti.

Lue juttu

Kasvustrategia

Kasvustrategia 2023–2026:n ensimmäinen vuosi saatiin päätökseen.

Lue juttu