Compliance-kertaus­harjoitukset kiinnostivat

Hanselin liiketoiminnan perustana ovat lain­mukaisuus, läpi­näkyvyys ja riippumattomuus. Tätä perustaa turvaamaan Hanselissa käynnistettiin vuonna 2019 compliance-ohjelma. Ohjelman tavoitteena on varmistaa yhtiömme eettistä ja vaatimusten­mukaista toimintaa, ehkäistä epäeettiseen toimintaan ja väärin­käytöksiin liittyviä riskejä sekä tarjota menettely­tavat väärin­käytös­tilanteiden käsittelyyn.

Strategiamme mukaan noudatamme korkeaa eettisyyttä kaikessa työssämme. Tämä edellyttää, että eettinen ja vaatimusten­mukainen toiminta on jokaisella hanselilaisella selkä­ytimessä. Tuemme asian­tuntijoidemme osaamista kattavalla ohjeistuksella, määrä­muotoisilla prosesseilla sekä jatkuvalla koulutuksella.

Vuonna 2023 Hanselin compliance-tiimi toteutti compliance-teemaiset kertaus­harjoitukset koko henkilöstölle. Kertaus­harjoituksissa kävimme läpi Hanselin eettiset ohjeet ja palauttelimme mieleen muita keskeisiä ohjeitamme, jotka liittyvät muun muassa esteellisyys­tilanteiden hallintaan sekä lahjojen vastaan­ottamiseen ja tapahtumiin osallistumiseen. Lisäksi kertasimme, kuinka hanselilaisen tulee menetellä mahdollisen väärin­käytös­tilanteen havaitessaan, ja mistä ilmoittajan­suojelu­lain mukainen yhtiömme sisäinen ilmoitus­kanava löytyy.

”Kertausharjoitusten parasta antia olivat keskustelut siitä, kuinka compliance näkyy kunkin omassa työssä.”

Kertausharjoitusten parasta antia olivat yksikkö­kohtaiset keskustelut siitä, kuinka compliance näkyy kunkin hanselilaisen omassa työssä. Pienen tunnustelun jälkeen asiaan päästiin kiinni hyvin erilaisista näkö­kulmista, koska työ­tehtävämme vaihtelevat merkittävästi yhteis­hankintojen ja asiakkaidemme kilpailutusten valmistelusta asiakas- ja sidos­ryhmä­viestintään, asiakas­neuvonnasta kehittämis­toimen palveluihin, talous­hallinnosta monenlaisiin raportointiin liittyviin tehtäviin sekä tieto­turvasta ja -⁠suojasta huolehtimiseen. Keskustelut syvensivät käsitystämme siitä, kuinka paljon kohtaamme työssämme erilaisia tilanteita, joissa on mahdollisuus luiskahtaa väärin­käytösten tai muutoin epä­eettisten toiminta­tapojen tielle, ja kuinka tärkeää on tunnistaa potentiaaliset riski­tekijät ja löytää kuhunkin tilanteeseen oikeat toiminta­mallit.

Kertausharjoitukset vahvistivat entisestään sitä tunnetta, että asiat ovat Hanselissa kunnossa. Meidän asian­tuntijamme erottavat oikean väärästä ja menettelevät työssään lakia ja ohjeita noudattaen. Voimme ylpeänä todeta, että Hanselissa on eettisesti korkea­tasoinen hankinta­toimi.

Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Hansel tarjosi tukea hyvin­vointi­alueen hankinta­starttiin

Kaikilla hyvin­vointi­alueilla hankinta-ammattilaisilla oli kiireistä vuonna 2023.

Lue juttu

Kumppani projektiin löytyi Hanselin avulla

Lue juttu

Työn ohessa opiskelu tuo uusia näkö­kulmia

Hansel on asian­tuntija­organisaatio, ja suurin voima­varamme on osaava henkilöstö.

Lue juttu