Työn ohessa opiskelu tuo uusia näkö­kulmia

Hansel on asian­tuntija­organisaatio, ja suurin voima­varamme on osaava henkilöstö. Saamme säännöllisesti kiitosta asian­tuntevista osaajistamme myös sidos­ryhmiltä. Osaaminen ei kuitenkaan pysy yllä itsestään, vaan vaatii aktiivista kehittämistä.

Oman Hansel-akatemiamme ja erilaisten ammatillisten koulutusten lisäksi tuemme asian­tuntijoidemme työn ohessa opiskelua. Hanselilaiset ovat tarttuneet tähän mahdollisuuteen ilahduttavalla innolla.

Ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta urakoi parhaillaan kolme hanselilaista: myynti­koordinaattori Jaanan opinnot suuntautuvat kestävän liike­toiminnan kehittämiseen, hankinta-asiantuntija Eeva syventyy julkisiin hankintoihin ja palvelu­päällikkö Tiina tiedolla johtamiseen. Kilpailuttamis­konsulttina työskentelevä Nantte opiskelee Lappeen­rannan yli­opiston englannin­kielisessä supply management -⁠maisteri­ohjelmassa ja järjestelmä­asian­tuntijamme Jonne valmistui viime syksynä tietojen­käsittelyn IT-trade­nomiksi. Erilaisista koulutus­aloista huolimatta viisikko on yhtä mieltä niin opiskelun hyvistä kuin huonoista puolista.

”On mahtava päästä laajentamaan omaa ajatus­maailmaa ja näkö­kulmia.”

”Parasta antia ovat ehdottomasti verkostoituminen ja keskustelut uusien ihmisten kanssa. On mahtava päästä laajentamaan omaa ajatus­maailmaa ja näkö­kulmia”, Eeva kertoo ja muut nyökyttelevät vieressä.

Kollegoilta saa tukea opiskeluun

Työelämä näkyy opinnoissa monella tavalla. Uusia ideoita pääsee soveltamaan omaan työhön ihan konkreettisesti ja asioita oppii näkemään kokonais­valtaisemmin. Työ­kaverit pääsevät usein uusien näkö­kulmien sparrailu­kumppaneiksi.

”Itse olen parhaillaan opinto­vapaalla, ja tuo uusien asioiden pallottelu kollegoiden kanssa jää harmittavasti puuttumaan. Toisaalta opinto­vapaa tuo tietysti ihan eri tavalla joustoa arkeen ja antaa aikaa ajatus­työlle”, Tiina sanoo.

Niin, se vapaa-aika, onko sitä työn ohessa opiskelijoilla lainkaan? Ainakin suunnittelun ja aika­tauluttamisen tärkeyden tunnistavat kaikki.

”Onneksi verkko-opintoja voi aika hyvin suunnitella oman työn syklien mukaan. Kun tiedän, että töissä on hetkellisesti vähän kiireisempää, otan vähemmän kursseja ja päin­vastoin”, Nantte kertoo.

Työnantajan ja kollegoiden tuki saa opiskelijoilta kiitosta. Apua ja vinkkejä saa aina, ja myös opin­näyte­töihin on luvassa niin aihe­ideoita kuin muuta tukea. Ja vaikka arki välillä onkin kiireistä, ovat opiskelijat yhtä mieltä siitä, että kokonaisuus jää vahvasti plussan puolelle.

”Olen saanut opiskelusta enemmän kuin olisin koskaan voinut kuvitella”, Jaana tiivistää.

Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Julkisten hankintojen oppeja Euroopasta

Juristi Jussi Ratsula ja kilpailuttamiskonsultti Satu Salminen valmistuivat Public Procurement Excellence 2022 -⁠ohjelmasta.

Lue juttu

Vaihtelu virkistää töissäkin

Hybridi­työ on vakiinnuttanut asemansa muutaman viime vuoden aikana ja se tarjoaa terve­tullutta vaihtelua arkeen.

Lue juttu

Työkierto tarjoaa mahdollisuuden laajentaa näkö­kulmaa

Kehityspäällikkö Maria Röykkä sai helmikuussa 2022 tilaisuuden hypätä Hankinta-Suomen ohjelmapäällikön saappaisiin.

Lue juttu