Riskit ja riskien hallinta

Hanselin toiminnan riskit liittyvät erityisesti yhteis­hankintojen kilpailuttamiseen ja sopimus­hallintaan. Hansel vähentää kilpailuttamiseen liittyviä riskejä hankinta­lain­säädännön hyvällä osaamisella ja noudattamalla yhtiön kilpailuttamis­prosessia. Yhtiöllä on käytössään kilpailuttamista koskeva sisäinen ohjeistus ja laadun­varmistus. Valtion Sähkö-puite­järjestelyyn liittyvä erityinen riski koskee valtion sähkö­johdannaisia, jotka ovat Hanselin nimissä (liitetieto 5.2), vaikka johdannaisten tulos veloitetaankin asiakkailta sellaisenaan.

Sopimustoimittajien taloudelliset, tekniset ja ammatilliset edellytykset suoriutua hankintojen toteuttamisesta tarkastetaan jo tarjous­vaiheessa. Yhteis­hankintojen perustamis­vaiheessa Hansel tarkastaa myös sen, että Venäjän vastaiset pakotteet eivät koske valittuja toimittajia. Sopimus­toimittajien valvontaa jatketaan koko sopimus­kauden ajan. Yhtiössä tehdään säännöllisesti riskien­hallinta-asiantuntijan kanssa merkittävimpien riskien tunnistamis­projekti. Riskejä käsitellään hallituksessa puolen vuoden välein.

Tulosta