Julkisten hankintojen oppeja Euroopasta

Juristi Jussi Ratsula ja kilpailuttamis­konsultti Satu Salminen valmistuivat Public Procurement Excellence 2022 -⁠ohjelmasta, joka on Euroopan komission vuonna 2018 käynnistämä ja rahoittama koulutus­ohjelma. Ohjelman tarkoituksena on edistää julkisten hankintojen ammattilaisten erityis­osaamista ja luoda osallistujien välille kestävä alumni­verkosto.

Toteutuksesta vastasivat Itä­vallan yhteis­hankinta­yksikkö (Austrian Federal Procurement Agency, BBG) ja Wienin kauppa­korkea­koulu (WU), jotka ovat järjestäneet vuonna 2022 alkaneen ohjelman lisäksi jo kaksi aikaisempaa koulutus­ohjelma­kierrosta. Niihin on osallistunut yhteensä jo yli 90 julkisten hankintojen ammattilaista yli 20:stä Euroopan maasta.

”Osallistujat saavat käyttöönsä kattavan työ­kalu­pakin, joka sisältää parhaiden käytäntöjen työ­kaluja, malleja ja menetelmiä.”

Hanselin johtava konsultti Annika Hämäläinen osallistui ohjelman aikaisemmalle kierrokselle ja oli mukana maalis­kuussa pidetyssä vuoden 2022 koulutus­ohjelman päätös­konferenssissa, johon oli kutsuttu mukaan myös edellisten vuosien alumnit. Päätös­konferenssin paneeli­keskustelun puhujana oli Hanselin toimitus­johtaja Anssi Pihkala. Keskustelua käytiin yhteis­hankinta­yksiköiden organisaatio­rakenteiden kehitys­poluista sekä innovatiivisten ja kestävien julkisten hankintojen merkityksestä.

Vastuullisuus ja innovaatioiden edistäminen koulutuksen ytimenä

Public Procurement Excellence -⁠ohjelman tehtävänä on vahvistaa julkisten hankintojen erityis­osaamista. Osallistujat saavat käyttöönsä kattavan työ­kalu­pakin, joka sisältää parhaiden käytäntöjen työ­kaluja, malleja ja menetelmiä, joiden avulla osallistujat voivat parantaa ja varmistaa muun muassa avoimet ja sääntöjen­mukaiset prosessit sekä kilpailu­kykyiset ja esteettömät markkinat, jotka edistävät pk-yritysten pääsyä markkinoille keskitettyjen julkisten hankintojen pariin. Ohjelman kantavina teemoina ovat ympäristö­ystävällisten hankintojen toteuttaminen ja innovaatioiden edistäminen –⁠ linjassa julkisia hankintoja koskevien Euroopan komission suositusten kanssa.

Osallistujat hyötyvät Euroopan komission ja Itä­vallan yhteis­hankinta­yksikön julkisten hankintojen alan pitkä­aikaisesta markkina­tuntemuksesta, jota täydennettiin Wienin kauppa­korkea­koulun toimesta uusimmalla akateemisella tietämyksellä. Koulutus­ohjelma alkoi kahden viikon intensiivi­jaksolla Wienissä syys­kuussa 2022 ja päättyi viikon intensiivi­jaksoon Wienissä maalis­kuussa 2023. Viiden­toista opinto­pisteen ohjelma­kokonaisuus sisälsi intensiivi­jaksojen lisäksi etä­luentoja, verkko-opintojen suorittamista sekä opin­näyte­työn tekemisen.

Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Aktiivista kansainvälistä vastuullisuus­yhteistyötä

Pohjoismainen hankinta­yksiköiden vastuullisuus­yhteis­työ on jälleen voimissaan korona­epidemian aiheuttaman pienen notkahduksen jälkeen.

Lue juttu

KEINO-akatemioissa keskityttiin hankintaosaamisen kehittämiseen

KEINOn hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehitysohjelma, eli KEINO-akatemia, oli tänä vuonna suunnattu hyvinvointialueille.

Lue juttu

Turvallisuuden ja varautumisen merkitys korostui

Tekoäly – yksi sana, joka herätti paljon keskustelua turvallisuus­alalla tänä vuonna.

Lue juttu