Yhteis­hankinta­yksikön toiminta

Hanselin kasvu­strategia­kausi on käynnistynyt erinomaisesti. Vuosi 2023 oli tuloksellisesti poikkeuksellisen hyvä. Yhteis­hankintojen sopimusten käyttö lisääntyi uuteen 1,6 miljardin euron ennätykseen, ja muutkin keskeiset tulos­tavoitteet ylitettiin selvästi. Strategian mukaisesti kasvua haetaan erityisesti kunnista ja hyvin­vointi­alueilta, joissa kasvu­potentiaali on suurin, mutta merkittävää kasvua tuli myös valtion asiakkuuksissa.

Yhteishankintayksikön tehtävä ja rooli on määritelty julkisia hankintoja koskevassa lain­säädännössä ja Hansel Oy:tä koskevassa laissa. Yhtiön asiakkaat on lueteltu Hansel-laissa, ja näitä ovat ministeriöt ja niiden alaiset virastot, eräät muut valtion yksiköt, yli­opistot ja korkea­koulut, Keva, kunnat, kunta­yhtymät, seura­kunnat, hyvin­vointi­alueet sekä näiden määräys­vallassa olevat hankinta­yksiköt. Hanselin omistavat Suomen valtio (65 prosenttia) ja Suomen Kunta­liitto ry (35 prosenttia).

Hanselin tavoitteena on kilpailuttaa ja yllä­pitää palveluja ja tavaroita koskevia yhteis­hankinta­sopimuksia, jotka tuottavat huomattavia hyötyjä hintojen, laadun ja prosessi­kustannus­säästöjen muodossa. Lisäksi Hansel tarjoaa hankintojen kilpailuttamis­palveluita ja hankinta­toimen kehittämis­palveluita sekä hallinnoi ja kehittää julkisten hankintojen ilmoitus­kanava Hilmaa valtio­varain­ministeriön toimeksi­annosta ja sen rahoituksella.

Yhteishankintayksikkönä Hansel edistää toiminnallaan laadukkaiden hankintojen tekemistä, toimittajien tasa­puolista kohtelua sekä kilpailua järjestämällä tarjous­kilpailut siten, että markkinat toimivat tehokkaasti.

Hansel rahoittaa toimintansa sopimus­toimittajilta perittävällä yhteis­hankintojen palvelu­maksulla ja asian­tuntija­palvelujen myynnillä. Palvelu­maksu, joka perustuu tehtyihin hankintoihin, voi olla suuruudeltaan enintään 1,50⁠prosenttia. Keskimääräinen palvelu­maksu vuonna 2023 oli 0,85 prosenttia (0,83 prosenttia vuonna 2022).

Tulosta