Henkilöstötilastot

Kooste henkilöstön avainluvuista, jotka on selostettu taulukoissa.Kooste henkilöstön avainluvuista, jotka on selotettu taulukoissa.

 

Henkilö­määrä

2023 2022 2021 2020 2019
Henkilö­­määrä tili­­kauden lopussa (HTV) 126 121 116 112 113
Henkilö­­määrä keski­­määrin tili­­kauden aikana (HTV) 123 119 116 111 101
Voimassa olevia työ­­suhteita yhteensä 31.12. 132 128 124 118 116
Voimassa olevista työ­­suhteista vakituisia 31.12. 131 127 123 115 115
Voimassa olevista työ­­suhteista määrä­­aikaisia 31.12. 1 1 1 3 1
Koko­­aikaisia määrä­­aikaisia työ­­suhteita 31.12. 1 1 1 2 1
Osa-aikaisia määrä­­aikaisia työ­­suhteita 31.12. 0 0 0 1 0
Koko­­aikaisia työ­­suhteita (määrä­­aikaiset ja vaki­tuiset) 31.12. 131 127 123 116 114
Äitiys-/hoito­­vapaalla keski­­määrin 4 8 6 4 1
Vaki­tuiset työ­­suhteet 31.12., % 99,2 99,2 99,2 97,5 99,1
Määrä­­aikaiset työ­­suhteet 31.12., % 0,8 0,8 0,8 2,5 0,9

Suku­puoli­jakauma

2023 2022 2021 2020 2019
Miehet 55 56 51 51 53
Naiset 77 72 73 67 63

Työ­suhteiden keski­määräinen pituus

Työ­­vuosia 2023 2022 2021 2020 2019
40 tai yli 3 3 3 2 1
30–39 0 0 0 2 3
20–29 3 0 0 0 0
10–19 32 38 31 27 28
4–9 46 45 43 29 30
1–3 32 27 35 47 43
alle vuosi 16 15 12 11 11
Henkilö­­määrä yhteensä 132 128 124 118 116

Ikäjakauma

 

Henkilöstön vaihtuvuus

2023 2022 2021 2020 2019
Uusia työ­­suhteita* 18 17 12 12 33
joista määrä­­aikaiseen työ­­suhteeseen 1 1 1 3 3
Päätty­neitä työ­­suhteita 13 12 7 10 10
joista eläk­keelle siirty­neitä 0 2 1 2 2
Määrä­­aikainen työ­­suhde päättyi 0 0 1 0 1
Työ­­suhteen päätty­minen koe­­aikana 1 2 0 1 1
Irti­­sanoutuneiden määrä 12 8 5 6 6
Irti­­sanottujen määrä 0 0 0 1 0
Keski­­määräinen vaihtuvuus, % 11,7 11,3 7,7 9,3 18,5
Lähtö­­vaihtuvuus, % 9,8 9,4 5,6 8,5 8,6
Lähtö­­vaihtuvuus, irti­­sanoutuneet, % 9,1 6,3 4,0 5,1 5,2
*Vuonna 2019 uudet työ­suhteet sisältävät 16 sellaista henkilöä, jotka siirtyivät 2.9.2019 Hanselin palvelukseen vanhoina työn­tekijöinä omistus- ja yritys­järjestelyn myötä KL-Kunta­hankinnat Oy:stä.

Uudet työn­tekijät

Miehiä Naisia 30 v tai alle 31–39 v 40–49 v 50–59 v yli 60 v
27,8 % 72,2 % 33,3 % 33,3 % 16,7 % 16,7 % 0 %

Sairaus­poissa­olot ja tapa­turmat

2023 2022 2021 2020 2019
Poissa­­oloon johtaneiden tapa­­turmien luku­­määrä vuodessa 2 0 7 1 1
Työ­­aikana sattuneiden tapa­­turmien luku­­määrä vuodessa 1 0 2 4 0
Kuoleman­­tapaukset 0 0 0 0 0
Sairaus­­poissa­olot (sis. sairaan lapsen hoidon), pv/HTV 5,2 4,8 3,6 3,0 4,3
Sairaus­­poissa­olot (ilman sairaan lapsen hoitoa), pv/HTV 4,9 4,5 3,3 2,7 3,9
Lyhyet (1–3 pv) sairaus­­poissa­olot (ilman sairaan lapsen hoitoa), pv/HTV 3,4 3,1 1,4 2,0 2,9
Sairastettu yhteensä (ilman sairaan lapsen hoitoa), HTV 2,6 2,3 1,6 1,3 1,7
Sairaus­­poissa­­olo­prosentti (sis. sairaan lapsen hoidon) 2,2 2,1 1,5 1,3 1,8
Sairaus­­poissa­­olo­prosentti (ilman sairaan lapsen hoitoa) 2,1 1,9 1,4 1,2 1,6
Terveyden­­hoitoon käytetyt varat, €/hlö/vuosi 602 526 391 296 582
Henkilöstön virkis­­täy­ty­miseen käytetyt varat, €/hlö/vuosi 357 264 208 99 296

Tutkinnot

2023 2022 2021 2020 2019
Tohtorin tutkinto, % 2 2 2 1 1
Ylempi korkea­­koulu­­tutkinto, % 57 58 57 55 59
Ylempi ammatti­korkea­koulu­tutkinto, % 10 11 10 9 7
Alempi korkea­­koulu­­tutkinto, % 4 4 5 6 5
Ammatti­­korkea­­koulu­­tutkinto, % 18 15 14 15 15
Keski­­asteen tutkinto ja muut tutkinnot, % 7 8 10 10 10
Ilman am­ma­­til­­­lis­­ta tut­kin­toa, % 3 3 2 3 3

Koulutus

2023 2022 2021 2020 2019
Koulutus­­päiviä, pv/hlö/vuosi 2 3 4 1 3
Koulutus­­päiviä, pv/hlö/vuosi, esi­­henkilöt 1 3 5 2 3
Koulutus­­päiviä, pv/hlö/vuosi, muut 2 3 4 1 3
Koulutus­­päiviä, pv/hlö/vuosi, naiset 2 3 4 1 2
Koulutus­­päiviä, pv/hlö/vuosi, miehet 1 3 4 2 3
Ulkoa ostetut koulutus­­palvelut, €/hlö/vuosi 476 969 671 329 644

Maksetut tulos­palkkiot (ilman sos.kuluja)

2023 2022 2021 2020 2019
tuhatta euroa 913 905 812 509 722

 

Henkilöstö­tilastojen tiedot tulevat pääosin yhtiön HR-järjestelmästä ja joltain osin kirjan­pito­järjestelmästä. Työ­panos­laskenta (FTE) tehdään Hanselin talous­yksikössä.

Tulosta